bg2.jpg
electronicsafterhours.com

Pozostałe

W zależności od rodzaju i przeznaczenia, konstrukcja urządzeń elektronicznych i elektrycznych może się między sobą mniej bądź bardziej różnić. Aby urządzenie mogło realizować funkcje i procesy technologiczne na opracowane na etapie projektu, wymaga zastosowania odpowiednich elementów składowych. Do najbardziej popularnych elementów stosowanych w elektronice, zaliczamy przede wszystkim rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, tranzystory, diody, a także rozmaite układy scalone. Choć te elementy mają zwykle wiele uniwersalnych zastosowań, to bardzo często mamy do czynienia z aplikacjami, które do funkcjonowania wymagają użycia innych istotnych elementów i podzespołów. W tym artykule przybliżono podstawowe informacje dotyczące budowy i zastosowania takich podzespołów jak baterie i akumulatory, transformatory, przekaźniki, a także bezpieczniki.

Baterie i akumulatory 

Baterie i akumulatory to elektrochemiczne źródła energii elektrycznej. W takich źródłach, energia elektryczna powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w ogniwach. Baterie i akumulatory są popularnie wykorzystywane do zasilania rozmaitych urządzeń przenośnych, np. zegarków, radioodbiorników, zabawek, odtwarzaczy MP3 czy też pojazdów zdalnie sterowanych. Jeśli zależy nam na szczególnie długiej żywotności baterii, wówczas najlepiej jest wybrać baterie alkaliczne. Jeśli natomiast korzystamy z naszych urządzeń przenośnych regularnie w sposób długotrwały, wówczas najlepiej jest się zaopatrzyć w baterie ładowalne (tzw. akumulatorki) oraz ładowarkę mikroprocesorową, która proces ładowania wykonuje wieloetapowo.

Transformatory

Najprostszy transformator to układ dwóch cewek indukcyjnych, które są względem siebie odseparowane galwanicznie. W transformatorze zachodzi proces zamiany napięcia z jednego poziomu na drugi kosztem prądu, drogą sprzężenia magnetycznego. Zwykle uzwojenia transformatora są nawinięte na rdzeń wykonany z pakietów blach ferromagnetyczych. Transformatory są nieodłącznym elementem konstrukcji wielu urządzeń, takich jak zasilacze, wzmacniacze audio, a także różne inne domowe urządzenia elektryczne. Zastosowanie transformatorów pozwala na bardzo łatwe obniżenie napięcia zasilania do bezpiecznego poziomu, a także podwyższenie napięcia, odpowiednio do wymagań aplikacji, np. w transformatorze Tesli lub w układach zapłonowych silników benzynowych.

Przekaźniki

Podobnie jak transformatory, przekaźniki również w swojej konstrukcji wykorzystują cewki indukcyjne. Najprostszy przekaźnik jest zbudowany z dwóch obwodów, tj. obwodu sterującego i obwodu sterowanego. Obwód sterujący stanowi cewka elektromagnesu, a obwód sterowany – styki, które są zwierane lub rozwierane i są połączone mechanicznie z kotwicą elektromagnesu. Jeśli przekaźnik jest przekaźnikiem typu NO (ang. Normally Opened), oznacza to, że w stanie beznapięciowym, obwód sterowany jest rozwarty. Jeśli podamy napięcie na cewkę elektromagnesu, wówczas wskutek oddziaływania sił pola magnetycznego powstałego w wyniku przepływu prądu przez cewkę, zostanie w stronę cewki przyciągnięta kotwica elektromagnesu, która zamknie styki obwodu sterowanego. Przekaźniki umożliwiają sterowanie załączaniem i wyłączaniem obwodów wysokiego napięcia za pomocą niskiego napięcia sterującego cewką. Układu automatyki, wzmacniacze elektroakustyczne, systemy zabezpieczeń to jedne z wielu pól zastosowań przekaźników.

Bezpieczniki

 

Każde urządzenie elektryczne i elektroniczne podczas zasilania napięciem, pobiera prąd elektryczny. Z przepływem prądu elektrycznego, wiąże się zjawisko wydzielania ciepła, zwanego ciepłem Joule’a-Lenza. Jeśli urządzenie pracuje w sposób długotrwały i jest energochłonne, wówczas trzeba się liczyć z tym, że jego elementy będą się nagrzewały. Również w przypadku kiedy dojdzie do zwarcia w obwodach w trakcie pracy, urządzenie może zacząć się nagrzewać, ale do niebezpiecznie wysokich temperatur, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do jego nieodwracalnego uszkodzenia. Z tego powodu stosuje się bezpieczniki. Bezpieczniki zapobiegają skutkom przeciążeń oraz zwarć w urządzeniach elektrycznych. Bezpiecznik należy dobrać odpowiednio do napięcia roboczego urządzenia oraz prądu znamionowego.